Darbi, kuru rezultātā vairota iedzīvotāju izpratne par labdarību vai nevalstiskajām organizācijām, tapis kāds informatīvs materiāls vai vienkārši labas idejas Valmieras apkaimes attīstībai. Šeit arī atskaites par Labdarības Ziemassvētku apsveikuma kartītēm, Elīzas Purmales piemiņas fonds un citi īpašie projekti.

Labdarības skola

Labdarības skola
2012. gada februārī tika aizsākta jauna, Latvijā vēl nebijusi iniciatīva “Labdarības skola”. Projektu nedēļas laikā skolēni sadarbojās ar vietējām organizācijām un īstenoja visdažādākos labdarības pasākumus. Kustībā iesaistījās arī Valmieras Viestura vidusskola.
 
Labdarības skolaSkolēnus darbīgās nedēļas sākumā iedvesmoja sabiedrībā zināmi “viesturieši" – sportists un pavārs Artis Žentiņš un raidījumu vadītāja Baiba Sipeniece-Gavare. Nedēļas gaitā radošajās idejās īstenojās un neilgajā laikā izdevās izdarīt patiešām daudz. Skolēni iepriecināja pansionāta iemītniekus, savāca dažādas mantas Labdarības noliktavai, palīdzēja zupas virtuvē, darbojās SOS ciematā, aprūpēja meža zvērus un dzīvniekus patversmē, sagatavoja galda spēles, un vēl, un vēl.
 
“Labdarības skolas” mērķis ir veidot nākamo sociāli atbildīgo paaudzi, kura jūtas piederīga sabiedrībai un piedalās tās norisēs, kurai nerūp tikai pašlabums, bet kura izprot vietējās sabiedrības vajadzības un iesaistās problēmu risināšanā. Nedēļas noslēgumā bērni atzina, ka darīt labu nav nemaz tik grūti, viņi apņēmās turpināt iesākto, lai palīdzētu arī turpmāk.
 
“Labdarības skolu” organizēja sabiedriskā labuma fonds “Charity Factors” (Labdarības Faktors) sadarbībā ar kopienu fondiem, mūsu pusē – Valmieras novada fondu. Paldies “Latvija Statoil”, Sorosa fondam – Latvija, Inbox.lv un Draugiem.lv par atbalstu iniciatīvas uzsākšanai!
 
Ar Labdarības skolā paveikto var iepazīties www.labdaribasfaktors.lv Vairāk par kustību: www.draugiem.lv/lskola