Darbi, kuru rezultātā vairota iedzīvotāju izpratne par labdarību vai nevalstiskajām organizācijām, tapis kāds informatīvs materiāls vai vienkārši labas idejas Valmieras apkaimes attīstībai. Šeit arī atskaites par Labdarības Ziemassvētku apsveikuma kartītēm, Elīzas Purmales piemiņas fonds un citi īpašie projekti.

Labdarības Ziemassvētku apsveikumu kartītes '2013

Labdarības Ziemassvētku apsveikumu kartītes '2013

Sirsnīgās bērnu zīmētās kartītes nokļuvušas pie saviem adresātiem – pats karstākais Ziemassvētku apsveikumu laiks būs aizritējis, atstājot vērtīgu devumu nākamajiem iedzīvotāju projektiem arī nākamajos gados. Fonda neizskaramam kapitālam no kartīšu pārdošanas izdevies piesaistīt 765 latus (1090 eiro), no kuru regulārajiem bankas procentiem varēsim atbalstīt vietējo ļaužu ierosinātās pārmaiņas apkaimē.

 

Sakām paldies mazajiem māksliniekiem Mūrmuižas bērnudārzā “Pasaciņa” un skolēniem Valmieras un Rūjienas mākslas skolā, kuri radīja šī gada kartīšu attēlus. Tikpat liela pateicība arī uzņēmējiem, kuri sveic savus sadarbības partnerus, vienlaikus ziedojot fondam.