Darbi, kuru rezultātā vairota iedzīvotāju izpratne par labdarību vai nevalstiskajām organizācijām, tapis kāds informatīvs materiāls vai vienkārši labas idejas Valmieras apkaimes attīstībai. Šeit arī atskaites par Labdarības Ziemassvētku apsveikuma kartītēm, Elīzas Purmales piemiņas fonds un citi īpašie projekti.

NVO apmācības '2008

NVO apmācības '2008
2007. gada otrajā pusē vairāku mēnešu garumā Valmieras novada fonda organizēja NVO apmācības.
 
Apmācību mērķis bija sniegt Valmieras un visas Vidzemes organizācijām zināšanas un prasmes par NVO darbā aktuāliem un svarīgiem jautājumiem, kas celtu NVO kapacitāti, veicinātu ilgtspēju un palīdzētu tām efektīvāk darboties sabiedrisku mērķu sasniegšanā.
 
Papildus tika plānoti semināri tieši Valmieras sociālo organizāciju koalīcijai, lai stiprinātu pilsētas NVO iemaņas interešu aizstāvībā un paplašinātu iedzīvotāju iespējas iesaistīties lēmumu pieņemšanā Valmierā. Apmācības notika sadarbībā ar ĪUMSILS un NVO Institūtu.