Darbi, kuru rezultātā vairota iedzīvotāju izpratne par labdarību vai nevalstiskajām organizācijām, tapis kāds informatīvs materiāls vai vienkārši labas idejas Valmieras apkaimes attīstībai. Šeit arī atskaites par Labdarības Ziemassvētku apsveikuma kartītēm, Elīzas Purmales piemiņas fonds un citi īpašie projekti.

Pirmā vijole no Elīzas Purmales piemiņas fonda

Pirmā vijole no Elīzas Purmales piemiņas fonda

 

2009. gada sākumā Valmieras novada fonds izveidoja Elīzas Purmales piemiņas fondu 5000 latu apjomā Valmieras jauno vijoļspēles talantu atbalstam. Tā paša gada 1. septembrī Valmieras Mūzikas skolas jaunā mācību gada atklāšanas pasākumā tika pasniegta pirmā vijole.
 
Vijole tika dāvināta vienam no talantīgākajiem Mūzikas skolas vijoļu klases audzēkņiem – Kitijai Zēmelei, kura vijoļspēli apgūst jau sešus gadus. Izvēloties vijoles saņēmēju, tika ņemtas vērā līdzšinējās sekmes un talants, kopā ar skolas pedagogiem tika izvērtēti visi audzēkņi, kas uzsāks mācības sestajā vai augstākā klasē.
Vijoļspēles skolotāja Irina Pupiņa stāsta: “Kitija ir ļoti centīga un talantīga skolniece. Šis dāvinājums viņai dos jaunas iespējas talanta spodrināšanai un atvērs ceļu tālākai izaugsmei, ja viņa to vēlēsies.”
 
Jaunā vijole Kitijas lietošanā būs, kamēr vien viņa mācīsies Valmieras Mūzikas skolā. Pēc tam ģimene ar Valmieras novada fonda un skolas pārstāvjiem vienosies par tālākajām gaitām – vijole vai nu nonāks Mūzikas skolas īpašumā, vai arī Kitija to varēs paturēt, ja izvēlēsies turpināt vijoļspēli vidusskolā, koledžā vai orķestrī.
 
Šī bija pirmā vijole no Elīzas Purmales piemiņas fonda. To veido iedzīvotāju ziedojumi 5000 latu apmērā, kas bija paredzēti Elīzas ārstēšanai. Diemžēl meitene mira, un fonds kopīgi ar Purmaļu ģimeni nolēma ļaut savāktajiem ziedojumiem “dzīvot vienmēr” un ik gadu ar vienas vijoles dāvinājumu atbalstīt Valmieras Mūzikas skolas jauno talantu izaugsmi. Šo naudu administrē Valmieras novada fonds, rūpējoties par naudas drošību un prasmīgu ieguldīšanu, lai peļņas procenti ļautu spodrināt mūsu talantus arī turpmāk.
 
Cerams, ka tas kalpos arī kā pamudinājums skolēniem censties, lai nākamgad tieši viņi būtu starp labākajiem.