Darbi, kuru rezultātā vairota iedzīvotāju izpratne par labdarību vai nevalstiskajām organizācijām, tapis kāds informatīvs materiāls vai vienkārši labas idejas Valmieras apkaimes attīstībai. Šeit arī atskaites par Labdarības Ziemassvētku apsveikuma kartītēm, Elīzas Purmales piemiņas fonds un citi īpašie projekti.

Vidzemes NVO forums '2012

Vidzemes NVO forums '2012
Kopībā ir spēks! Tikai savstarpēji sadarbojoties, atbalstot un mācoties vienam no otra, mēs spēsim veidot stabilu nevalstiskā sektora nākotni. Mēs esam tie, kas sabiedrību ieinteresē, aizrauj un iedvesmo, neļaujot palikt vienaldzīgiem un mudinot tikties uz labāku dzīves kvalitāti. Tieši tādēļ Vidzemes NVO foruma mērķis 3. oktobrī bija aicināt reģiona organizācijas “pie viena galda”, lai veicinātu pieredzes apmaiņu, sadarbību un radītu kopīgu vīziju par NVO nozīmi reģiona attīstībā! Šim apgalvojumam, domājams, piekritīs visi foruma dalībnieki, kas kopskaitā sniedzās pāri simtam.
 
Foruma pirmā daļa bija veltīta tam, lai nedaudz vairāk iepazītu paši sevi – NVO Vidzemē. Par to stāstīja Vidzemes plānošanas reģiona projektu speciāliste Ina Miķelsone (prezentācijas šeit), attēlojot ne vien NVO sadalījumu pa Vidzemes pašvaldībām vai nozarēm, bet arī akcentējot minimālās informācijas nozīmību publiskajā telpā. Ir labi tas, ka darbojamies, bet cik viegli un ērti atrodami esam plašajā informācijas telpā?
 
Forums bija ne tikai iespēja satikties, iepazīties un uzzināt, kas notiek tuvākos un tālākos kaimiņos, bet arī izdevība palepoties ar saviem sasniegumiem un smelties idejas no citviet paveiktā. Organizācijas, kuras vēlējās savos veiksmes stāstos padalīties, bija sagatavojušas košas prezentācijas, kuras ikviens varēja apskatīt un par tām nobalsot kā veiksmīgas sadarbības piemēru. Savukārt vēl trīs stāstus, kuru galvenais uzsvars un veiksmes faktors ir SADARBĪBA, varēja dzirdēt klātienē.
 
Signe Gorbāne un Elīna Dambe no biedrības “Astes un ūsas” Alūksnē dalījās pieredzē, kā viņi – tikai gadu veca NVO – nodrošina pašvaldībai ļoti nepieciešamu pakalpojumu un kā aktīva darbošanās sociālajos tīklos palīdzēja mobilizēt līdzcilvēkus un dažu dienu laikā savākt ziedojumus suņuka Kovboja priekšķepu operācijai.
 
Medniece Rudīte Vasile no Straupes mednieku biedrības “Mārkulīči” stāstīja, kā, sadarbojoties ar mednieku biedrībām no visas Latvijas, jau septiņus gadus veiksmīgi notiek vasaras nometne “Vanaga acs”, kurā jaunieši, praktiski darbodamies, mācās rūpēties par dabu.
 
Zeltīte Kaviere no Vaidavas izglītības biedrības stāstīja savu pieredzi, kā Vaidavā ar VNF ziedotāju atbalstu izveidots un veiksmīgi darbojas sadarbības tīkls ne tikai starp divām vai trim pusēm, bet starp visiem pagasta iedzīvotājiem.
 
Foruma otrā daļa tika veltīta informācijai par finansējuma piesaistes iespējām – atvērtiem un drīzumā gaidāmiem finanšu instrumentiem, lai katra organizācija sadzirdētu ko noderīgu tieši savas misijas īstenošanai. Pēc daudzveidīgās informācijas no finansētājiem tika godināts “Veiksmīgākā Vidzemes NVO sadarbības stāsta” autors, par ko pusdienas pārtraukumā varēja balsot visi foruma dalībnieki. Par veiksmīgākās sadarbības meistaru tika atzīta biedrība “Astes un ūsas” no Alūksnes, balvā saņemot 100 jaunus sadarbības partnerus jeb iespēju izgatavot 100 organizācijas vizītkartes.
 
Fotogrāfijas no Vidzemes NVO foruma pieejamas šeit.
 
Finansētāju sniegtā informācija:
 
Brīvprātīgais.lv. Valdes locekle Ilze Grīntāle stāstīja par iespējām organizācijai piesaistīt brīvprātīgos palīgus, izmantojot Brīvprātīgā darba datu bāzi: kā datu bāzē izveidot organizācijas profilu un pievienot savu brīvprātīgā darba sludinājumu, kā uzrunāt un piesaistīt brīvprātīgos, kā arī, kur atrodama plaša informācija par brīvprātīgo darbu un tā piedāvātajām iespējām. Brīvprātīgā darba datu bāze pieejama šeit: www.brivpratigais.lv/datubaze
 
ABLV Charitable Foundation. Labdarības projektu vadītāja Inga Skrastiņa iepazīstināja ar fonda prioritātēm un aktuālajām finansējuma iespējām. Šobrīd fonda aktuālie projekti ir “Palīdzēsim dzirdēt!” – digitālo dzirdes aparātu dāvinājumi un “Palīdzēsim izaugt!” – līdzfinansējums vasaras nometņu organizēšanā. Vēl 2013. gadā būs iespēja saņemt atbalstu laikmetīgās mākslas izstāžu organizēšanai. Aktuālā informācija par fondā notiekošo meklējama mājas lapā: www.ablvfoundation.org
 
Valsts kultūrkapitāla fonds. Direktors Edgars Vērpe stāstīja gan par fonda mērķiem, prioritātēm un lēmumu pieņemšanas procesu, gan izcēla projektu konkursus, kuros iespējams startēt, lai saņemtu atbalstu savu kultūras un mākslas ideju īstenošanai. Projektus var iesniegt šādās nozarēs: literatūras, mūzikas un dejas, teātra mākslas, filmu mākslas, vizuālās mākslas, kultūras mantojuma, dizaina un arhitektūras, tradicionālās kultūras nozarēs, kā arī var iesniegt starpdisciplinārus projektus. Diemžēl konkursi šajā gadā jau noslēgušies, bet būs iespēja šajos projektos startēt 2013. gadā. Jaunumiem varat sekot mājas lapā www.vkkf.lv.
 
Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā. Padomniece Daina Mežecka informēja par diviem atvērtiem projektu konkursiem, kas orientēti uz Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbību:
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programma, kuras mērķis ir sadarbības veicināšana starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO. Projektā jāpiedalās vismaz trim valstīm, tai skaitā vismaz vienai Baltijas valstij un vismaz vienai Ziemeļvalstij.
Baltijas jūras reģiona NVO programma, kuras mērķis ir veidot ciešāku saikni starp Ziemeļvalstu, Baltijas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas nevalstiskajām organizācijām. Projektā jābūt iesaistītām vismaz trim NVO, kuras pārstāv vismaz vienu Ziemeļvalsti, Krieviju vai Baltkrieviju un Poliju vai Baltijas valstis. Projekta pieteikšanas termiņš – 2013. gada aprīlis. Plašāk par šīm iespējām mājas lapā: www.norden.lv.
 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Komunikācijas daļas vadītāja Marita Kroiča pastāstīja par plašajām, uz jauniešu auditoriju vērstajām finanšu piesaistes iespējām: starptautiskas jauniešu apmaiņas, dodot iespēju jauniešu grupai iepazīties ar citām kultūrām, jauniešu iniciatīvas – vietēja vai starptautiska mēroga projekti, kas sniedz ieguldījumu vietējā sabiedrībā, Eiropas brīvprātīgais darbs, kas ir individuāla mācīšanās pieredze, kā arī tādiem projektiem kā Jauniešu demokrātijas projekti, Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti, Sadarbība ar ES kaimiņos esošajām Partnervalstīm un Apmācību un sadarbības tīklu veidošanas projekti. Visiem šiem projektiem iesniegšanas termiņi ir trīs reizes gadā: 1. februāris, 1. maijs un 1. oktobris. Par visu sīkāk Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā: http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunatne-darbiba/programma-jaunatne-darbiba
 
Valsts Izglītības attīstības aģentūra. Leonardo da Vinci vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska un Grundtvig vecākais programmas speciālists Linards Deidulis informēja par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmu izmantošanas iespējām NVO cilvēkresursu stiprināšanai. Viena no programmas Leonardo da Vinci piedāvātajām iespējām – mobilitātes projekts “Cilvēki darba tirgū”, kas atbalsta visu darba tirgū esošo cilvēku profesionālo praksi ārvalstīs. Vēl šī gada 28. novembrī notiks seminārs potenciālajiem projektu pieteicējiem, projektu iesniegšanas termiņš – 2013. gada 1. februāris. Savukārt Grundtvig programmā iespējams veidot mācību partnerības (projektu iesniegšanas termiņš 2013. gada 21. februāris), Senioru brīvprātīgā darba projektus (projektu iesniegšanas termiņš 2013. gada 28. marts) un citas iespējas. Visas iespējas aprakstītas VIAA mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/
 
ES kultūras kontaktpunkts. Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” koordinators Latvijā Andrejs Lukins stāstīja par ļoti daudzpusīgo programmu “Eiropa pilsoņiem”, gan uzsverot tās vispārīgos mērķus, gan iezīmējot programmas prioritātes 2013. gadam, gan demonstrējot jau paveiktos projektus, tādējādi iedrošinot organizācijas startēt trijos no četriem programmas virzieniem – Aktīvi iedzīvotāji Eiropai, Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā vai Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi. Projektu iesniegšanas termiņi un cita informācija skatāmi ES Kultūras kontaktpunkts mājas lapā: www.kkplatvija.lv
 
Sabiedrības integrācijas fonds. Projektu konkursu nodaļas vadītāja vietniece Arita Vendta vēstīja par daudzu NVO tik ļoti gaidīto programmu “NVO fonds”, kas izveidota ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu. Programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai. Tai ir divas apakšprogrammas: NVO darbības atbalsta programma un NVO projektu programma. Atkarīgi no organizācijas apmēra, iespējams startēt mikroprojektu, mecoprojektu vai makroprojektu līmenī. Projektu konkursus paredzēts izsludināt jau š.g. novembra beigās, bet informatīvie semināri reģionos par projektu konkursu nosacījumiem un projektu iesniegumu sagatavošanu plānoti decembrī. Projektu konkursa aktualitātēm sekojiet Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā: www.sif.lv.