Darbi, kuru rezultātā vairota iedzīvotāju izpratne par labdarību vai nevalstiskajām organizācijām, tapis kāds informatīvs materiāls vai vienkārši labas idejas Valmieras apkaimes attīstībai. Šeit arī atskaites par Labdarības Ziemassvētku apsveikuma kartītēm, Elīzas Purmales piemiņas fonds un citi īpašie projekti.

Vidzemes NVO Labās prakses diena '2011

Vidzemes NVO Labās prakses diena '2011
2011. gada rudenī Valmieras novada fonds sadarbībā ar Bērnu centru "Ligzdiņa" Smiltenē rīkoja NVO Labās prakses dienu Vidzemes ortganizācijām. NVO Labās prakses diena vienuviet pulcēja 30 NVO no visa Vidzemes reģiona. Dienas galvenā tēma bija BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS, ko tad pasākuma dalībnieki apskatīja no visdažādākajiem rakursiem.
 

Pasākums drīzāk uzskatāms kā darba tikšanās – iespēja Vidzemes organizācijām satikties, dalīties pieredzē, atrast līdzīgas problēmas un kopīgiem spēkiem rast tām risinājumus, tā soli pa solim attīstot brīvprātīgo darbu savā kopienā un Vidzemē.

Dienas pirmajā daļā, četrās paralēlās grupās dalībnieki dalījās labās prakses piemēros un izaicinājumos, ar kādiem saskaras savā ikdienas darbā – BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA kontekstā. Otrajā darba daļā, paralēlās diskusijās tika apspriesti tādi svarīgi temati kā Brīvprātīgo piesaiste, atlase, apmācība, Brīvprātīgā darba organizēšana, Brīvprātīgo motivēšana un noturēšana, Brīvprātīgo atzīšana, novērtējums.

Pasākuma rezultātā gan dibināti jauni kontakti, gan attīstītas idejas turpmākai sadarbībai, brīvprātīgā darba popularizēšanai un brīvprātīgā darba vakanču izveidei.

 

 Labās prakses dienas rezultātu apkopojums

 
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds.