Darbi, kuru rezultātā vairota iedzīvotāju izpratne par labdarību vai nevalstiskajām organizācijām, tapis kāds informatīvs materiāls vai vienkārši labas idejas Valmieras apkaimes attīstībai. Šeit arī atskaites par Labdarības Ziemassvētku apsveikuma kartītēm, Elīzas Purmales piemiņas fonds un citi īpašie projekti.

Ziedojumu kastītes veikalos “Austris” un “Neldi”

Ziedojumu kastītes veikalos “Austris” un “Neldi”
2011. gada augustā Valmieras novada fonds aizsāka sadarbību ar veikalu tīklu “Austris” un “Neldi”, kur nu pie veikalu kasēm izvietotas pastāvīgas ziedojumu kastītes. Tās pircējus aicina ziedot gan Valmieras novada fonda projektiem un labdarības akcijām, gan citu Valmieras labdarības organizāciju iecerēm.
 
Ziedojumu piesaistes mērķi mainās ik pēc 2 – 2,5 mēnešiem. Vasaras mēnešos tiek piesaistīti ziedojumi labdarības akcijai “Skolas soma”, bet pārējā laikā ziedot aicināts gan bērnu centra “Ligzdiņa” Valmierā audzēkņu psiholoģiskam atbalstam un bezmaksas nodarbībām, gan VNF Labdarības noliktavas iekārtošanai un uzturēšanai. Vismaz reizi gadā ļaudis tiks aicināti arī papildināt VNF Labo darbu programmas „krājkasīti”.
 
Fonds ir atbildīgs par to, lai ziedojumu kastītes regulāri tiktu apkoptas, inkasētas un mainīts ziedojumu piesaistes mērķis.