Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Sev, tev, novadam - 2018. gada pirmais konkurss

Sev, tev, novadam - 2018. gada pirmais konkurss

“Sev, tev, novadam” ir fonda programma, kurā iedzīvotāju un organizāciju projekti tiks atbalstīti galvenokārt par VNF Ziedotāju kluba dalībnieku ziedojumiem. Šajā programmā Valmieras novada fonds rosina koncentrēties ne tik daudz uz problēmām, bet jaunām vai neizmantotām iespējām!

Šajos konkursos galvenokārt vēlamies koncentrēties uz 3. Valmieras Iedzīvotāju forumā un novadu apkaimes darbnīcās paustajām idejām.

 

Konkursa mērķis: pilnveidojot sevi un vairojot cilvēku līdzatbildību, radīt jaunas iespējas Valmieras apkaimes attīstībai.

Ar Valmieras apkaimi saprotam Valmieras pilsētu, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu.

 

Projektu veidi, formas un saturs nekā nav ierobežots. Tomēr priekšroka tiks dota iecerēm, kas paustas 3. Valmieras Iedzīvotāju forumā un Apkaimes ideju darbnīcās pagastos (to apkopojumi pieejami sadaļā “Noderīgi resursi”).

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 19.02.2018.

* Informatīvais seminārs: 05.03.2018. plkst. 11:00, Valmieras novada fondā, Garā ielā 10.

* 1. kārtas pieteikumu termiņš: 11.03.2018. plkst. 23:59.

* līdz 18. martam fonds sniedz rekomendāciju par dalību konkursa 2. kārtā

* 2. kārtas pieteikumu termiņš: 26.03.2018. plkst. 23:59.

* Līgumu parakstīšanas pasākums: 18.05.2018.

* Projektu īstenošanas laiks: 01.05.2018. – 30.11.2018.

 

Konkursa statistika

* Viena projekta maksimālā summa: nav noteikta.

* 1. kārtā saņemtas 12 idejas.

* 2. kārtā saņemti __ pieteikumi.

* Atbalstīti __ projekti.

* Projektiem faktiski piešķirtais finansējums: ___ EUR.

* Viena projekta faktiskā vidējā summa: ___ EUR.

 

Konkursa vērtējums veidosies: 50% Ziedotāju kluba balsojums un 50% komisijas vērtējums pēc kritērijiem:

* devums vietējai kopienai,

* iedzīvotāju līdzdalība,

* citi aspekti atkarībā no projektu specifikas.

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem

Projektu konkursa nolikums.

Idejas uzmetuma veidlapa (1. kārta).

Pilnā projekta pieteikuma veidlapa (2. kārta).

Saturiskās atskaites veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa (ja nauda saņemta avansā).

Finanšu atskaites veidlapa (ja nauda saņemta pret rēķiniem).

 

 

Konkursa komisijas sastāvs tiks precizēts.