Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Sev, tev, novadam - 2019. gada konkurss

Sev, tev, novadam - 2019. gada konkurss

“Sev, tev, novadam” ir fonda programma, kurā iedzīvotāju un organizāciju projekti tiks atbalstīti galvenokārt par VNF Ziedotāju kluba dalībnieku ziedojumiem. Šajā programmā Valmieras novada fonds rosina koncentrēties ne tik daudz uz problēmām, bet jaunām vai neizmantotām iespējām!

 

Konkursa mērķis: pilnveidojot sevi un vairojot cilvēku līdzatbildību, radīt jaunas iespējas Valmieras apkaimes attīstībai.

Ar Valmieras apkaimi saprotam Valmieras pilsētu, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu.

 

Projektu veidi, formas un saturs nekā nav ierobežots. Tomēr priekšroka tiks dota iecerēm, kas paustas 3. Valmieras Iedzīvotāju forumā un Apkaimes ideju darbnīcās pagastos (to apkopojumi pieejami sadaļā “Noderīgi resursi”).

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 13.06.2019.

* Informatīvie semināri:

10.07.2019. plkst. 10:00 Rūjienas novada Tautskolā (Skolas iela 8A, Rūjiena);

10.07.2019. plkst. 14:00 Mazsalacas bibliotēkā (Parka iela 9, Mazsalaca);

11.07.2019. plkst. 15:00 Valmieras novada fondā (Garā iela 10, Valmiera).

* Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 04.08.2019. plkst. 23:59.

* Līgumu parakstīšana: 2019. gada augusta beigās.

* Projektu īstenošanas laiks: 01.09.2019. – 30.11.2020.

 

Konkursa statistika

* Viena projekta maksimālā summa: nav noteikta.

* Saņemti 14 pieteikumi.

* Atbalstīti __ projekti.

* Projektiem faktiski piešķirtais finansējums: ____ EUR.

* Viena projekta faktiskā vidējā summa: ____ EUR.

 

Konkursa vērtējums veidosies: 50% Ziedotāju kluba balsojums un 50% komisijas vērtējums pēc kritērijiem:

* devums vietējai kopienai,

* iedzīvotāju līdzdalība,

* citi aspekti atkarībā no projektu specifikas.

 

Noderīgi materiāli projektu autoriem

Projektu konkursa nolikums.

Projekta pieteikuma veidlapa.

Saturiskās atskaites veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa (ja nauda saņemta avansā).

Finanšu atskaites veidlapa (ja nauda saņemta pret rēķiniem).

 

 

Konkursa komisijas sastāvs tiks precizēts.