Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Ziedotāju aplis 2020

Ziedotāju aplis 2020

Kas ir Ziedotāju aplis? Tas ir pasākums, kurā Valmieras novada fonds aicina apkaimes ļaudis klātienē ziedot naudu trim projektiem.

 

Kad un kā tas notiks? Trešais Ziedotāju aplis Valmierā notiks 2020. gada 13. februāra pēcpusdienā. Tajā trīs projektu autori prezentēs savu ieceri (6 min.) un atbildēs uz jautājumiem (6 min.), bet pēc tam klātesošie ziedotāji dos projektiem savu ieguldījumu. Tātad jums - ideju iesniedzējiem - jābūt gataviem piedalīties un uzstāties!

Ieskatīties Ziedotāja apļa norisē 2017. gada decembrī varat sadaļā "Paveiktais".

Te video stāsts par 2019. gada aprīļa pasākumu.

 

Kādiem jābūt projektiem? Vienam projektam vēlamā summa ir 2000 eiro, taču iecerei jābūt elastīgai. Pasaules un Latvijas kolēģu pieredze rāda, ka Ziedotāju aplī var savākt vairāk vai mazāk nekā nepieciešams. Tātad svarīgi, lai projektu var īstenot mazākā vai lielākā apjomā (termiņš, dalībnieku vai objektu skaits utt.). Saturiski projekti nav ierobežoti – tie var būt gan pasākumi, gan objektu izveide, gan darbības atbalsts. Īpaši rosinām izmantot skatuvi, lai vairotu izpratni par savas organizācijas ilgtermiņa darbību un gūt tai finansiālu atbalstu. Vēl ir svarīgi, lai projekti nav pārāk lokāli – pat ja tas notiks vienā konkrētā ciemā vai pilsētā, tam ir jābūt saprotamam un saistošam arī cilvēkiem, kuri tur nedzīvo. Projektu īstenošanas periods būs 2020.-2021. gads.

Par savas ieceres saturu un atbilstību Ziedotāju apļa formātam vislabāk konsultēties pirms iesniegšanas.

 

Kas un kad var iesniegt projektu? Iesaistīties var gan nevalstiskās organizācijas, gan privātpersonas, ja vien projekts tiek īstenots Valmieras apkaimē – Valmieras pilsētā, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadā.

Piedāvājumi jāiesūta uz e‑pastu vnf@vnf.lv līdz 2019. gada 2. decembrim (ieskaitot).

Divu nedēļu laikā plānojam piedāvājumus izvērtēt un izvēlēties trīs piemērotākos. Ar tiem tālāk strādāsim pie detaļām, vizuālajiem materiāliem un prezentācijām.

 

Kāda ir projektu autoru atbildība? Ziedotāju apļa pasākumā projektu autoriem arī savi atbalstītāji un draugi jāmudina iesaistīties, lai palielinātu izredzes tikt pie iecerētā rezultāta. Turklāt katram projektam ir jāizvirza viens projekta vēstnieks, kurš pasākumā uzstāsies ar 1 minūtes sveicienu un dos pirmo ziedojumu.

 

Kalendārs.

* Izsludināts: 28.10.2019.

* Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.12.2019. plkst. 24:00.

* Vērtēšanas un precizēšanas laiks: līdz 30.12.2019.

* Ziedotāju aplis (projektu prezentācijas klātienē): 13.02.2020.

* Projektu īstenošanas laiks: 2020.-2021. gads.

 

Papildu informācija un jautājumi? Ja apsverat piedāvāt savu projektu Ziedotāju aplim, lūdzu, sazinieties ar Valmieras novada fondu:

Gundega Siliņa, VNF projektu vadītāja

E‑pasts: vnf@vnf.lv

Tālrunis: 27820430

 

Ziedotāju aplis kā metode ir aizgūts no Lielbritānijas organizācijas “The Funding Network”.

Ieskatu par pasākuma norisi var gūt šajos video:

Pirmais Ziedotāju aplis Valmierā 07.12.2017.: https://youtu.be/4BkrQj3dsuI

Ziedotāju apļa dalībnieku sajūtas pēc 2017. gada piedzīvojuma: https://youtu.be/FwHtDc9e8xI

Kā darbojas Ziedotāju aplis Londonā? https://youtu.be/sHvlRQraBgQ

Otrais Ziedotāju aplis Valmierā 04.04.2019.: https://youtu.be/gZufT1p4nLs

Visi video stāsti (par pasākumu un par atbalstītajiem projektiem) vienkopus: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZPlls4MJH2lz48nUyGsAkm03jaZKaBD7

 

Noderīgi materiāli projektu īstenotājiem

Projekta piedāvājuma veidlapa.

Saturiskās atskaites veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa (ja nauda saņemta avansā).

Finanšu atskaites veidlapa (ja nauda saņemta pret rēķiniem).