Akcijas, kuru laikā vāktie ziedojumi devuši iespēju palīdzēt tiem, kam šobrīd klājas visgrūtāk.
 

Labdarības programma “Palīdzība ģimenēm”

Labdarības programma “Palīdzība ģimenēm”
…bērnībā vēlmju un sapņu ir visvairāk, bet nepiepildītie sapņi arī sāp visvairāk…
2008. gada nogalē VNF uzsāka labdarības akciju “Palīdzība ģimenēm” ar mērķi sniegt sadzīvisku atbalstu mazturīgām, daudzbērnu, nepilnajām un citādi sociāli mazaizsargātām Valmieras rajona ģimenēm. Projekts guva atzinību un nu jau katru gadu tiek realizēts.
 
Projekta ietvaros ģimenēm galvenokārt tiek piešķirts materiāls atbalsts – nopirkti un piegādāti nepieciešamie sadzīves priekšmeti, bet var tikt piešķirts atbalsts arī naudas veidā. Ģimenes uz pieteikšanos tiek uzrunātas gan ar masu mediju, gan pašvaldību sociālajo darbinieku, gan atsaucīgu kontaktpersonu starpniecību. Tā iespējam nokļūt pie “klusajām” ģimenēm, kuras pašas kautrējas lūgt pēc palīdzības, bet nepieciešamība ir liela.
 
Jau akcijas sākumā 2008. gadā ar portāla Ziedot.lv palīdzību tika sarūpētas saimniecībā noderīgas lietas 12 ģimenēm. Vienai saimei no saziedotajiem līdzekļiem nomainīti mājai logi, lai mājā uzturētu siltumu, citām sagādātas elektriskās plītis, jaunas gultiņas, matrači un skapīši. Toreiz Ls 1600 šai programmai piešķīra Ziedot.lv, Ls 1000 tika saņemti no ziedotājiem, savukārt Ls 321 bija saziedojuši anonīmie labvēļi ziedojumu kastītēs piecos Valmieras rajona veikalos.
 
Lai arī šai labdarības programmai netiek speciāli piesaistīts finansējums, ik gadu ir ziedotāji, kuri vēlas ziedot tieši šim mērķim. Tā kopīgiem spēkiem joprojām tiek gādātas gan mēbeles un sadzīvē nepieciešamas lietas, gan palīdzēts ar komunālo rēķinu nomaksu.