Pieteikšanās MT apmācībām un 1000 eiro ideju īstenošanai – pagarināta!

Pieteikšanās MT apmācībām un 1000 eiro  ideju īstenošanai – pagarināta!

Lai veicinātu mazākumtautību (MT) - krievu, ukraiņu, lietuviešu, igauņu, romu un citu tautību - iekļaušanos latviešu sabiedrībā Vidzemē, mazākumtautību (MT) nevalstiskās organizācijas (NVO) un NVO, kas strādā ar MT jautājumiem, tiek aicinātas piedalīties Starpkultūru dialoga ideju mācībās. Mācības tiek pārceltas no 17. uz 24. septembri, un notiks Valmierā, Garā ielā 10. Apmācību dalībniekiem būs iespējams gūt līdz 1000 eiro finansējumu savas idejas īstenošanai!

 

Kas ir ideja? Iecere, ko gribas īstenot! Kas ir starpkultūru dialoga ideja? Latviešu un cittautiešu ideja par kopābūšanu, kas vairo mazākumtautību piederības sajūtu Latvijai un ļauj plašākai latviešu sabiedrībai iepazīt dažādu tautību kultūru un tradīcijas. Lai atbalstītu MT izglītošanos, un kultūras vērtību saglabāšanu un attīstīšanu, Valmieras novada fonds rīko Starpkultūru dialoga ideju mācības, kuru noslēgumā iespējams gūt finansējumu līdz pat 1000 eiro savas idejas īstenošanai! Apmācības vadīs Ansis Bērziņš, kurš 15 gadus bija VNF vadītājs. Anša vadībā VNF konkursos atbalstītas un īstenotas vairāk nekā 300 idejas un iniciatīvas.

 

Lai atbalsts tiktu izlietots starpkultūra dialoga veicināšanai un sasniegtu tā mērķi – latviešu un mazākumtautību integrāciju jeb “draudzēšanos”, NVO pārstāvji un brīvprātīgie tiek aicināti piedalīties mācībās š.g. 24. septembrī no plkst.10.00 līdz 17.00 Garā ielā 10, Valmierā. Dalībnieki aicināti iepriekš pieteikties līdz 22. septembrim vienā no šiem veidiem:

 

1) Aizpildot elektronisko Google anketu ŠEIT - https://ej.uz/MTV2020;

2) Rakstot e-pastu uz gundega.silina@vnf.lv;

3) Zvanot pa tālruni: 20 258 200.

 

Lai gan Vidzemē cittautiešu ir tikai nedaudz vairāk par desmito daļu, tā tomēr ir būtiska daļa no visiem Vidzemes un arī Latvijas iedzīvotājiem. Pateicoties Kultūras ministrijas atbalstam, iespējams gūt atbalstu MT ideju un iniciatīvu īstenošanai Vidzemē jau šajā gadā.