Vidzemnieki piedalās saliedētas sabiedrības politikas izstrādē

Vidzemnieki piedalās saliedētas sabiedrības politikas izstrādē

Pagājušajā mēnesī dažādos Latvijas novados notika 18 diskusijas par saliedētu sabiedrību. Vidzemē tās rīkoja Valmieras novada fonds, lai topošais Kultūras ministrijas plānošanas dokuments – Saliedētas sabiedrības pamatnostādnes – atspoguļotu iedzīvotāju viedokļus par svarīgākajiem risināmajiem jautājumiem un finansējuma virzieniem, kas nepieciešami Latvijas saliedētai sabiedrībai.

 

Pašlaik ministrija gatavo atskatu uz Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012.-2018. gadam, apkopo sasniegtos rezultātus. Savukārt jauno plānošanas dokumentu paredzēts iesniegt Ministru kabinetā nākamā gada martā.

 

Vidzemes reģionā diskusijas notika Alūksnē, Madonā un Valmierā. Šeit dalībnieki secināja, ka lielāko sabiedrības šķelšanos rada stereotipi un diskriminācija, akcentējot cilvēku iekļaušanu ar īpašām vajadzībām, nacionālā daudzveidība un paaudžu komunikācijas problēmas. Vidzemnieki rosināja jau esošajos pasākumos vairāk strādāt uz starppaaudžu kopīgām aktivitātēm, informatīvās kampaņās akcentēt cittautiešu veiksmes piemēru stāstus. Tika rosināti atvieglojumi un citi ieguvumi uzņēmējiem, kas pielāgo savas darbavietas cilvēkiem ar invaliditāti.

 

Saskarsmes veicināšanai tika rosinātas paaudžu zināšanu apmaiņas. Piemēram, jaunieši varētu izglītot seniorus viedtālruņu un datoru lietošanā; seniori varētu dalīties ar saviem personīgajiem vēstures stāstiem. Iedzīvotāji norādīja arī uz vajadzību izglītot sabiedrību medijpratībā un izskaust nelegālu un apmelojošu ziņu portālus. Plašāka informācija par diskusijās pausto ideju kopsavilkumiem atrodama:

* ideju kopsavilkums no diskusijas Madonā (16.10.2019);

* ideju kopsavilkums no diskusijas Valmierā (22.10.2019);

* ideju kopsavilkums no diskusijas Alūksnē (24.10.2019).

 

Diskusijas tika īstenotas ar Kultūras ministrijas atbalstu līdzdarbības līguma ietvaros pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru dialoga jomā. Fonda ikdienas darbu jau daudzus gadus finansiāli atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds un Valmieras pilsētas pašvaldība.