Egils Levits (Valsts prezidents 2019-2023): “Mums katram ir amats – pilsonis”.