Iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības politikas veidošanā

Iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības politikas veidošanā

Jau no 10. februāra Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja palīdzēt tapt Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnēm, kas pamatā noteiks, kāda saliedētības politika tiks ieviesta Latvijā turpmākajos 7 gados.

 

Šis būs Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādņu iedzīvotāju apspriedes otrais cikls, nodrošinot atgriezenisko saikni diskusiju dalībniekiem pēc pirmā diskusiju cikla, kas norisinājās 2019. gada rudenī visos Latvijas reģionos. Arī otrajā apspriedes ciklā ikvienam iedzīvotājam ies iespēja iesaistīties diskusijās politikas dokumenta projekta komentēšanā un priekšlikumu sniegšanā, lai nodrošinātu to, ka dokuments balstītos uz iedzīvotāju vēlmēm.

 

Iedzīvotāju diskusijās Kultūras ministrija, kā atbildīgā institūcija par saliedētu un pilsoniski aktīvas sabiedrības politiku Latvijā, dalībniekus iepazīstinās ar pamatnostādņu projektu, kurā tikuši iestrādāti iedzīvotāju sniegtie priekšlikumi iepriekšējā diskusiju ciklā. Tādējādi tiks nodrošināta atgriezeniskā saikne, pēc kuras izvērtēs, vai tā atbilst iedzīvotāju skatījumam un iepriekš paustajiem viedokļiem, kā arī ideju un konkrētu priekšlikumu ģenerēšana komandās. Par diskusiju veiksmīgu norisi un ideju ģenerēšanu rūpēsies trīs moderatores: Inese Vaivare, Dace Akule un Iveta Kažoka. Darbs noritēs trīs paralēlās komandās. 

 

Iedzīvotāju diskusijas norisināsies visos Latvijas reģionos:

     * 10. februārī Aizkrauklē (Aizkraukles Interešu izglītības centrā, Spīdolas ielā 11, plkst.15.00-19.30),

     * 11. februārī Daugavpilī (Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rīgas iela 22A, plkst.10.00-14.30),

     * 13. februārī Rīgā (Latvijas Pilsoniskās alianses birojā, Alberta ielā 13,6. stāvā, plkst.16.00 – 20.30.),

     * 15. februārī Liepājā (Coworking Liepaja, Vecā ostmala 24, 4. stāvā, plkst.10.00 -14.30),

     * 17. februārī Valmierā (Valmieras Integrētajā bibliotēkā, Cēsu ielā 4, plkst. 15.00-19.00).

 

Diskusijas organizēs Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar reģionālajiem NVO centriem: Kurzemes NVO centru, Zemgales NVO centru, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru un Valmieras novada fondu, ar Kultūras ministrijas un British Council atbalstu. 

 

Aicinām Latvijas iedzīvotājus nepalikt malā un iesaistīties iedzīvotāju diskusijās, lai kopīgi veidotu Latvijas nākotni!