Izmanto iespēju bezmaksas NVO konsultācijām!

Izmanto iespēju bezmaksas NVO konsultācijām!

Līdz pat 2020. gada augustam Valmieras novada fonds piedāvā bezmaksas individuālās konsultācijas Vidzemes nevalstiskajām organizācijām. Grāmatvedības, juridiskie un attīstības jautājumi – speciālisti interesentus konsultēs pa e-pastu, telefonu vai ar iepriekšēju pieteikšanos klātienē Valmierā.

 

Pateicoties Kultūras ministrijas atbalstam, individuālās konsultācijas pieejamas bez maksas jebkurai biedrībai un nodibinājumam Vidzemē.

 

NVO juridiskie un attīstības jautājumi ietver tēmas par NVO izveidi, dibināšanas dokumentiem, statūtu un pārvaldes institūciju izmaiņām, darbības ilgtermiņa plānošanu, līdzekļu piesaisti, projektu vadību utt. Konsultācijas sniedz Ansis Bērziņš, kas nepilnus 15 gadus bijis Valmieras novada fonda vadītājs. Uz konsultāciju pieteikties vai jautājumus uzdot var e-pastā ansis.berzins@vnf.lvvai pa tālruni 26136756.

 

NVO grāmatvedības konsultācijasietvertēmas par finanšu uzskaiti, dokumentu noformēšanu, vienkāršā un divkāršā ieraksta grāmatvedības organizēšanu, gada pārskatiem utt. Konsultācijas sniedz Sanda Kalniņa, ilggadēja grāmatvede dažādos uzņēmumos un NVO. Uz konsultāciju pieteikties vai jautājumus uzdot var e-pastā undinesanda@inbox.lv vai pa tālruni 29100840.

 

Organizācijas ir aicinātas paust vajadzību apmeklēt viņu novadu vai pilsētu,ja ir zināmi vairāki interesenti. Tad konsultanti iespēju robežās organizēs izbraukumu konsultācijas, lai taupītu iedzīvotāju laiku un naudu braucienam uz Valmieru.Ierosinājumus izbraukuma konsultācijām varat ziņot mums pa tālruni 27820430 (Gundega Siliņa) vai pa epastu vnf@vnf.lv.

 

Valmieras novada fonds jau gandrīz 15 gadus atbalsta vietējo iedzīvotāju iniciatīvas dzīves uzlabošanai Valmieras apkaimē, bet ziedotājiem piedāvā mērķtiecīgas filantropijas atbalstu. Ikdienas darbu fondā jau vairākus gadus finansiāli atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds un Valmieras pilsētas pašvaldība.