Pārmaiņas Valmieras novada fondā. Meklējam jaunu vadītāju!

Pārmaiņas Valmieras novada fondā. Meklējam jaunu vadītāju!

2019. gads nāk ar pārmaiņām Valmieras novada fondā. Darbu fondā šogad pakāpeniski pārtrauks tā ilggadējais vadītājs Ansis Bērziņš. Fonda padome meklē VNF komandai jaunu līderi. Tā var būt Tava iespēja profesionālās iemaņas un pieredzi pielietot kopienas labā!

 

Ja vēlies jaunus izaicinājumus labdarības jomā vai zini kādu citu, kuram/-ai tas šķistu saistoši, tad Valmieras novada fonds varētu būt īstā vieta tos īstenot.

 

Fonda padome meklē Valmieras novada fondam valdes priekšsēdētāju, kurš(-a) vadīs ikdienas darbu ar līdzekļu piesaisti (ziedotāju attiecības Ziedotāju klubā, Bērnu un jauniešu izcilību programmā u.c. mērķiem, pasākumi, piemēram, Ziedotāju aplis, Labdarības bumbu rallijs), atbalstu vietējām iniciatīvām (“Sev, tev, novadam” un citas programmas) un vedīs fondu uz jauniem sasniegumiem, lai arvien vairāk un labāk stiprinātu Valmieras apkaimes izaugsmi.

 

Šis nav klasisks darba piedāvājums, tomēr fonds var būt atalgota darbavieta, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda ilggadējam un nesavtīgam atbalstam un citiem papildu projektiem. Algas apmērs būs atkarīgs no darbu dalījuma un piesaistītā finansējuma, ko plānos komanda jaunā līdera vadībā. VNF reputācija un 14 gadu iestrādnes būs labs atspēriens tālākai darbībai.

 

Pieteikšanās process ir atvērts un elastīgs, tāpēc negaidi gala termiņus. Piesakies, rakstot uz e-pastu vnf@vnf.lv! Pirmajā uzsaukumā gaidīsim interesentus līdz 2019. gada beigām, taču pieteikšanās tiks pārtraukta, tiklīdz fonda padome būs izvēlējusies atbilstošu kandidātu.

[JAUNUMI 09.12.2019.] Jaunais fonda vadītājs ir atrasts, citus pieteikumus fonda padome vairs neizskatīs. Gaidiet paziņojumu un iepazīšanos 2020. gada sākumā!

 

Par papildu informāciju un jautājumiem zvani:

  • VNF valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš – 20258200,

  • VNF padomes priekšsēdētāja Zane Golvere – 29127458!

 

 

Ansis Bērziņš ir fonda vadītājs kopš dibināšanas 2005. gada jūnijā. Paralēli viņš no 2009. gada ir Kopienu fondu kustības koordinators, un šo darbu plāno turpināt, lai atbalstītu esošo kopienu fondu darbu un jaunu dibināšanu. Taču pamatdarbs Ansim turpmāk būs Aktīvo iedzīvotāju fondā (www.activecitizensfund.lv vai www.facebook.com/AktivoIedzivotajuFonds), kas ir Eiropas Ekonomikas zonas (Norvēģijas, Īslandes un Lihtenšteinas) finanšu instrumenta veidota programma un atbalstīs pilsoniskās sabiedrības, demokrātijas un cilvēktiesību stiprināšanu. VNF ir viens no sešiem partneriem apvienībā, kas šo programmu administrēs Latvijā no 2020.‑2024. gadam. “NVO sektoru pamest nevēlos un tik viegli nemaz nevaru, taču pārmaiņas ir nepieciešamas gan man personīgi, gan fondam,” uzsver Ansis.

 

Augustā jaunos personīgās un profesionālās dzīves meklējumos devusies arī līdzekļu piesaistes speciāliste Inese Boša. Viņa VNF komandai pievienojās 2013. gada februārī, iepriekš gan būdama Jauniešu ideju laboratorijas dalībniece. Viņa ziedotājiem fondā veltīja sešus gadus, un pa šo laiku ienesa vairākus jauninājumus un nostiprināja Ziedotāju klubu. Savukārt līdzšinējā Jauniešu ideju laboratorijas koordinatore Samanta Berga pēc ģimnāzijas absolvēšanas rudenī dosies brīvprātīgajā darbā uz Azerbaidžānu.

 

Svarīgi piebilst, ka Valmieras novada fonds tepat vien paliek un turpina darbu! VNF komandā paliek projektu vadītāja Gundega Siliņa (fondā ir kopš 2009. gada janvāra) un grāmatvede Gunita Vītola (fondā ir kopš 2018. gada janvāra). Jauniešu ideju laboratorijas koordinators šajā mācību gadā ir Ričards Edijs Štibe, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas audzēknis. Fonda stratēģisko virzību un uzraudzību turpina padome. Mūspuses esošie un topošie ziedotāji var paļauties, ka fondam ziedotie līdzekļi ir drošībā un arī turpmāk tiks izlietoti apkaimes iedzīvotāju iniciatīvu, izcilību un citu mērķu atbalstam.