Piedalies AIF atklāšanas pasākumā!

Piedalies AIF atklāšanas pasākumā!

Aicinām pieteikties dalībai Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) atklāšanas pasākumā, kas notiks 24. martā Tallinas ielas kvartālā (Rīgā, Tallinas ielā 10). Tā laikā interesenti saņems detalizētu informāciju par šī Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu fonda darbību, tā programmām un finansējuma saņemšanas iespējām Latvijā. AIF atklāšanas pasākumā piedalīsies Latvijas un donorvalstu institūciju pārstāvji. Tostarp no EEZ / Norvēģijas finanšu instrumentu biroja, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, valsts pārvaldes sektora, izglītības iestādēm.

 

2019. gada izskaņā, 27. decembrī, Latvijas NVO apvienība parakstīja līgumu ar EEZ / Norvēģijas finanšu instrumentu biroju par AIF ieviešanu Latvijā. Tas nozīmē, ka jau no 2020. gada aprīļa un līdz 2024. gadam pilsoniskajai sabiedrībai Latvijā būs pieejams donorvalstu (Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas) finansējums aktivitāšu īstenošanai četrās programmās: “Demokrātijas kultūra”, “Cilvēktiesības”, “Ilgtspēja un kapacitāte” un “Divpusējā un reģionālā sadarbība”.

Aicinām jau tagad iepazīties ar programmas atbalstāmo aktivitāšu ietvaru AIF mājaslapā. Savukārt pasākumā varēsi saņemt detalizētu informāciju!

 

Meklē sadarbības partneri?
Piedalies arī divpusējās sadarbības veidošanas pasākumā!

Pēc AIF atklāšanas pasākuma turpat, Tallinas ielas kvartālā, notiks divpusējās sadarbības veidošanas pasākums jeb tikšanās ar Latvijas, Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas organizācijām potenciālo sadarbības aktivitāšu veidošanai.

Plānots, ka tajā piedalīsies vismaz 10 organizācijas no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas, kuras ir ieinteresētas sadarbībai ar Latvijas organizācijām demokrātijas stiprināšanas, pilsoniskās sabiedrības attīstības un cilvēktiesību jomās. Pasākumā izveidoto sadarbību būs iespējams attīstīt kopīgos projektos AIF programmu ietvaros.

 

Ja pasākuma laikā izdosies iepazīt saviem mērķiem atbilstīgu organizāciju, aicinām šo organizāciju iesaistīt sava projekta īstenošanā. AIF paredzēs labvēlīgus nosacījumus projektiem, kuros ir partnerības ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas organizācijām.   

 

Ja Tu meklē sadarbības partneri savam topošajam projektam, šī ir iespēja arī TEV! Piesakies divpusējās sadarbības veidošanas pasākumam, atzīmējot šo iespēju tiešsaistes pieteikuma formā

 

Kontaktinformācija

Jautājumos par AIF atklāšanas pasākumu aicinām sazināties ar Dianu Bogdanovu, AIF sabiedrisko attiecību speciālisti, rakstot uz diana.bogdanova@activecitizensfund.lv vai zvanot 26435463.

Lai uzzinātu vairāk par sadarbības veidošanas pasākumu, sazinieties ar Katrīnu Idū, AIF divpusējo un starptautisko attiecību koordinatori, rakstot uz katrina.idu@activecitizensfund.lv vai zvanot 20240496.