Jauniešu telpu iekārtošana Vecates pagasta kultūras centrā