Rīgas pilī, ar pirmo mācību dienu, atklāta Demokrātijas akadēmija