Vidzemes Augstskola un Latvijas Lauku forums, sadarbībā ar Valmieras novada fondu, noslēdz sadarbības līgumu